Savurează vacanța cu Hell!

Savurează vacanța cu Hell!

Trimite 10 cheițe speciale roșii și/sau capace ale băuturilor energizante Hell și vei intra în concurs!

Primii 200 de participanți CÂȘTIGĂ GARANTAT un bax de Hell Energy Drink!

Toți participanții vor intra în concurs prin extragere la sorți pentru premiul cel mare: o excursie pentru 2 persoane all inclusive în Bulgaria!

Cheițele și/sau capacele se vor trimite la adresa: Ungheni, Platforma 2, județul Mureș.
Termenul limită de trimitere: 10 mai 2013.
Extragerea pentru marele premiu: 14 mai 2013, în prezența unui notar public.

În concurs intră toate produsele Hell Energy Drink achiziționate în perioada 04 martie-31 aprilie 2013, iar cheițele și capacele se pot trimite combinate.
În concurs pot participa persoanele, care au vârsta peste 18 ani și au domiciliul stabil în România. Toți câștigătorii vor fi anunțați telefonic sau prin e-mail.

Regulamentul tombolei HELL ENERGY ROMANIA „Savurează vacanţa cu Hell!”

Campania nationala C01/2013 pana in data de 31 aprilie 2013

  Art. 1. Organizatorul si durata programului „Savurează vacanţa cu Hell!”

1.1 Organizatorul promotiei „Savurează vacanţa cu Hell!” este compania HELL ENERGY S.R.L (denumit în continuare ORGANIZATOR) prin COMISIA DE ORGANIZARE constituită în acest scop, cu sediul în Ungheni, str. Platforma nr. 2,  judetul Mures, inregistrata la ORC Mures sub nr. J-26/1346/2006, avand CUI 18963836, reprezentată prin adm. Barabas Erno.

1.2 Regulamentul  oficial  este  disponibil,   in  mod  gratuit   pe website-ul   www.hellenergy.ro.     permanent,  pe toata  perioada  desfasurarii   Promotiei.

1.3 Pana la data de 04 martie 2013, organizatorul   isi   rezerva   dreptul    de  a  modifica    Regulamentul   oficial,    urmand    ca  astfel   de modificari    sa  intre   in  vigoare   numai   dupa  anuntul    prealabil   de  prezentare   a  acestor   modificari    pe website-ul   www.hellenergy.ro.

Art. 2. Dreptul de participare şi limitele acestuia

2.1 La aceasta promotie pot participa consumatorii bauturilor energizante Hell Energy Drink, cu vârsta de 18 ani impliniţi care  accepta   termenii    si  conditiile prezentului   Regulament   Oficial  (denumite   in continuare   “Participanti”)

2.2  Nu sunt  eligibili   pentru   a participa   la  Promotie angajatii Hell Energy Romania si rudele acestora de gradul I.

2.3 Castigatorii    Promotiei   nu  vor   putea   solicita   contravaloarea     premiilor    castigate    sau  inlocuirea acestora  cu alte  bunuri.

Art. 3. Mecanismul promotiei

3.1 Perioada desfasurarii promotiei este cuprinsa intre 04 martie- 31 aprilie 2013.

3.2 Persoanele eligibile care doresc să intre în concurs vor trimite un plic sigilat pe adresa organizatorului care conţine 10 cheiţe şi/sau capace ale oricăror  băuturi energizante Hell Energy. De asemenea plicul va conţine datele personale ale participantului (nume, prenume, domiciliu complet) precum şi numărul de telefon.

3.3 Plicurile vor fi centralizate prin grija unui reprezentant din Comisia de Organizare prin notarea într-un registru special cu numele expeditorului.

3.4 Primii 200 de participanţi înscrişi în promoţie, conform registrului de înregistrare, vor primi garantat un bax de 24 de doze Hell Energy Drink după validarea rezultatelor de către notarul public, prin curier în termen de 10 zile.

3.5 Dacă după extragere şi desfacarea plicurilor se va constata că unul sau mai mulţi participanţi nu a îndeplinit condiţiile de participare prevăzute în prezentul regulament va/vor fi declaraţi câştigători următorii participanţi conform registrului întocmit de Comisie.

3.6  Toţi participanţii înscrişi în promoţie (indiferent dacă au fost sau nu între primii 200) participă la tragerea la sorţi pentru marele premiu,  o excursie pentru 2 persoane all inclusive în Bulgaria.

3.7 Extragerea pentru marele premiu va avea loc în 14 mai 2013, în prezenţa unui notar public.

3.8 La tragerea la sorţi pentru marele premiu vor fi extrase 5 plicuri, un câştigător şi 4 rezerve în ordinea în care plicurile au fost extrase.

3.9 În cazul în care câştigătorul marelui premiu nu poate fi validat, în condiţiile prezentului regulament (nu e eligibil conform art.2 din Regulament, plicul nu respectă cerinţele prevăzute, cheiţele şi/sau capacele nu sunt corespunzătoare sau suficiente, nu poate fi contactat în termenul de 2 zile prevazut in Regulament, de la extragere) va fi declarată câştigătoare prima rezervă şi aşa mai departe.

3.10 Câştigătorul marelui premiu va fi anunţat telefonic sau prin e-mail.

3.11 9. Castigatorul marelui premiu va intra in posesia premiului in termen de 14 zile lucratoare, de la data validarii.

Art. 4. Premiile si acordarea lor

4.1 Premiile  oferite  in cadrul  promotiei   „Savurează vacanţa cu Hell!”sunt:

–        200 baxuri de 24 doze Hell Energy Drink 250 ml  în valoare de 8 035 lei

–        O excursie în Bulgaria, pentru 2 persoane, transport cu autocar si cazare la hotel de 4 **** in perioada 24 Iunie  – 01 Iulie 2013, acordată sub forma unui voucher în valoare de 2 750 lei

4.2 Valoarea totală a premiilor este de 10 785 lei.

Art. 5. Conditii de validare a castigatorilor

5.1 Castigatorul premiului promotiei va fi contactat telefonic şi prin e-mail pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului.

5.2 Pentru a intra in posesia premiului castigatorul trebuie:

§ Sa indeplineasca conditiile prevăzute la Art. 2

§ Sa poata fi contactat la numarul de telefon declarat, in termen de 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti;

§ Plicul să respecte  cerinţele prevăzute şi anume: cheiţele şi/sau capacele să fie corespunzătoare şi suficiente, să conţină datele participantului conform prezentului Regulament.

§ In momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa;

§ Sa trimita, la cerere in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, la numarul de fax sau la adresa de e-mail indicate în urma contactarii telefonice copia buletinului sau a cartii de identitate;

5.2 Numarul de telefon şi adresa de e-mail declarat in momentul trimiterii plicului cu cele 10 cheiţe şi/sau capace ale produselor Hell Energy Drink servesc drept mod de identificare pentru castigatori;

Art.6 Taxe si impozite

6.1 Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art.81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin legea nr.571 din 22/12/2003

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art.7. Reclamatii

7.1 Orice plangeri ale participantilor in privinta Tombolei vor fi completate in mod exclusiv de participantii la concurs, in scris la urmatoarea adresa SC HELL Energy SRL, Ungheni, Platforma, judeţul Mureş sau la adresa de email financiar@hellenergy.ro. Plangerile vor fi trimise in termen de maxim 10 zile de la data tragerii la sorti sau de la primirii/receptionarii premiului.

7.2 Plangerile trebuie sa includa urmatoarele informatii: numele, prenumele, numarul de telefon si adresa Participantului, precum si o descriere detaliata a motivelor pentru care se completeaza plangerea.

7.3 Dupa primirea plangerii, aceasta va fi evaluata in termen de 14 zile de la data primirii sale de către de catre Comisia de Organizare. Participantul va fi informat despre decizia luata de catre Comisie. Decizia asupra subiectului plangerii va fi considerata finala si irevocabila.

Art.8 Incetarea     inainte   de termen   a Promotiei

8.1   Promotia   poate  inceta   inainte   de  termen   numai   in  cazul  aparitiei   unui  eveniment    ce  constituie forta   majora,   incluslv   in  cazul  imposibilitatii   Organizatorului,   din  motive   independente  de vointa   sa, de a continua   prezenta  Promotie.

8.2  Situatiilor   avute  in vedere  la alin.  (1)  Ie sunt  asimilate   si hotararile   sl/sau  actul  de putere  publica al  instantei   competente    sau  altei  autoritati    publice  competente,    precum   si cazul  schimbarii   cadrului legislativ,   astfel  incat  organizarea   si desfasurarea  concursului   cu caracter   promotional    sa  presupuna marirea   bugetului   alocat  acestui  proiect.

8.3  In  situatiile   avute   in vedere   la alin.  (1)  si  (2),   Organizatorul  este  exonerat   de  orice  raspundere fata  de participantii    la Promotie.

Art.9 Litigii şi legea aplicabilă

10.1 Eventualele   litigii   aparute   intre  Organizator   si  participantii    la  prezenta   Promotie   se vor  solutiona pe  cale  amiabila   sau,  in  cazul  in  care  aceasta nu  va  fi  posibila,   litigiile   vor  fi  solutionate    de instanta   competenta   de la sediul  Organizatorului.

(2)  Legea aplicabila  este  legea  romana.

Comments are closed.